PKP S.A. zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych łącznie 12 umów o dofinansowaniu inwestycji dworcowych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja przedmiotowych projektów unijnych jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Spółkę w perspektywie finansowej 2007-2013.

Łączna wartość inwestycji to 1 065 227 560,70 zł, natomiast dofinansowanie ich ze środków Unii Europejskiej wynosi 725 342 223,92 zł. Inwestycje unijne obejmują budowy, przebudowy oraz modernizacje 114 dworców w 11 województwach: małopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim oraz lubelskim, wielkopolskim, łódzkim, lubuskim i świętokrzyskim.

Nadrzędnym celem projektów jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez, m.in:

  • poprawę bezpieczeństwa np. przez zapewnienie ochrony fizycznej obiektu, w tym systemów kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, zamontowanie monitoringu wizyjnego;
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko np. przez zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniających efektywną gospodarkę wodą i energią elektryczną, wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku;
  • dostosowanie obiektów dworcowych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami TSI-PRM określonych w Krajowym Planie Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI-PRM) opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w 2017 roku;
  • zapewnienie należytego poziomu usług dla podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (eliminacja barier architektonicznych, budowa/modernizacja poczekalni, wygospodarowanie pomieszczeń dla opiekuna z dzieckiem etc.);
  • zmniejszenie poziomu awaryjności obiektów, ich wyposażenia i urządzeń (nowa infrastruktura i wyposażenie, zapewnione przeglądy w okresie gwarancji);
  • zwiększenie atrakcyjności terenów sąsiednich i przestrzeni publicznej wokół dworców dzięki estetyzacji budynków dworców oraz terenów przylegających (np. przez nowe nasadzenia, optymalizację lub budowę parkingów i miejsc postojowych, dostosowanie do wymogów TSI-PRM);
  • rozwój regionalnych przewozów pasażerskich dzięki zwiększeniu dostępności do dworców.

W ramach projektów zostanie wybudowanych 38 innowacyjnych dworców systemowych (tzw. IDS), które będą budynkami w pełni dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ekologicznymi i wyposażonymi w rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji. Innowacyjne dworce systemowe to autorski projekt PKP SA i jeden z elementów Programu Inwestycji Dworcowych, którego zakończenie zaplanowano w 2023 roku.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub specjalnego formularza na stronie internetowej:  www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Projekty realizowane w ramach programu:

Wizualizacja dworca Kraków Swoszowice

Tytył projektu: Modernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68, 91, 94

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0028/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 85 128 394,93 PLN
Wartość dofinansowania: 58 661 979,07 PLN
Liczba dworców: 9

 

Wizualizacja dworca Mrozy

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol                                      

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0032/18                                          
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 55 292 797,18 PLN
Wartość dofinansowania: 37 605 657,15 PLN
Liczba dworców: 4

 

Wizualizacja dworca Gdańsk Główny

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0029/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 177 701 123,44 PLN
Wartość dofinansowania: 120 236 117,41 PLN
Liczba dworców: 10

 

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0031/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 53 138 547,16 PLN
Wartość dofinansowania: 34 852 001,56 PLN
Liczba dworców: 12

 

Tytył projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Dorohusk wraz z dworcem na stacji Kraśnik położonym przy linii 68

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0036/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 99 031 642,50 PLN
Wartość dofinansowania: 67 083 422,44 PLN

Liczba dworców: 17
 

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej 213

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0034/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Całkowita wartość projektu: 76 333 102,67 PLN
Wartość dofinansowania: 52 159 268,62 PLN
Liczba dworców: 11
 

R01

Wizualizacja dworca Boguszów Gorce Zachód

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na stacji Malczyce położonym przy linii 275

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0033/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Całkowita wartość projektu: 122 501 288,28 PLN
Wartość dofinansowania: 83 846 138,63 PLN

Liczba dworców: 7
 

Wizualizacja dworca Palędzie

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0035/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Całkowita wartość projektu: 87 414 626,83 PLN
Wartość dofinansowania: 69 356 446,68 PLN
Liczba dworców: 10

 

 

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice – Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0035/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 86 239 074,73 PLN
Wartość dofinansowania: 59 168 731,71 PLN
Liczba dworców: 8

 

 

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 447 na odcinku Brwinów – Jaktorów oraz przy linii kolejowej nr 3 na odcinku Ożarów Mazowiecki - Kornelin
Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0030/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 50 501 466,88 PLN
Wartość dofinansowania: 35 111 813,15 PLN
Liczba dworców:  8

 

 

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 26 Radom – Dęblin i nr 8

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0036/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Całkowita wartość projektu: 72 698 784,21 PLN
Wartość dofinansowania: 49 564 621,58 PLN
Liczba dworców: 7

 

 

Tytuł projektu: Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353, 131 oraz 3

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0034/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 109 319 617,70 PLN
Wartość dofinansowania: 73 373 143,21 PLN
Liczba dworców: 11