Zamówienia wykonawcze realizowane w ramach zawartych umów ramowych.

Postępowanie o zawarcie umów wykonawczych realizowanych w oparciu o umowę ramową pn. „Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023”. Postępowanie nr: KFZ/2018/WNP-009138.

 

TematDataFormatPlik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-13 PDF Pobierz plik
Informacja o wyborze 92.2 2018-12-11 PDF Pobierz plik
Informacja o wyborze art. 94 ust. 3  2019-01-30 PDF Pobierz plik

 

Postępowania o udzielenie zamówienia szczegółowego na zawarcie umów wykonawczych w oparciu o umowę ramową na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, pn.: „Usługa projektowa, dokumentacja przedprojektowa, projektowa i okołoprojektowa dla lokalizacji ujętych w umowie ramowej – 10 lokalizacji dworcowych: Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Władysławowo, Reda, Puck, Rokiciny, Płochocin, Włocławek, Łuków oraz Lublin”, Wariant W1.

TematDataFormatPlik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-10 PDF Pobierz plik
Informacja o wyborze 92.2 2019-04-24 PDF Pobierz plik