Wizualizacja Dworca Włocławek

Polskie Koleje Państwowe S.A. zawarły łącznie 3 umowy o dofinansowanie z budżetu państwa kosztów budowy i przebudowy dworców kolejowych realizowanych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP S.A. jako Beneficjent realizuje inwestycje polegające na budowie lub przebudowie dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych, mające na celu w szczególności:

  1. poprawę obsługi i bezpieczeństwa pasażerów;
  2. poprawę stanu technicznego obiektów dworcowych;
  3. wzrost efektywności transportu kolejowego, zarówno w skali regionu, jak i kraju;
  4. zwiększenie dostępności budynku dworca dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się;
  5. poprawę ogólnej estetyki dworców i terenów przyległych, w tym warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa.

Lista projektów realizowanych ze środków Budżetu Państwa:

Przebudowa dworca kolejowego Czechowice –Dziedzice

Przebudowa dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza

Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica Białostocka

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Kaliska

Przebudowa dworca kolejowego Łuków

Modernizacja systemów klimatyzacji dworca Warszawa Wschodnia Dalekobieżna

Modyfikacja infrastruktury LAN, SDIP, UPS na dworcu Warszawa Centralna

Przebudowa dworca kolejowego Racibórz

Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny

Przebudowa dworca kolejowego Skarżysko-Kamienna

Przebudowa dworca kolejowego Suwałki

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Dąbie

Przebudowa dworca kolejowego Szczytno

Przebudowa dworca kolejowego Toruń Wschodni

Przebudowa dworca kolejowego Wejherowo

Budowa dworca kolejowego Włocławek

Przebudowa dworca kolejowego Włoszczowa

Przebudowa dworca kolejowego Zbąszyń