Ceglana elewacja zamiast tynku, przywrócenie zegara na szczycie fasady oraz dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych to tylko część zmian, które przejdzie dworzec w Pucku. W budynku z 1928 roku ruszają prace budowlane!

Intensywna cyfryzacja, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, rozwój transportu multimodalnego w celu usprawnienia transportu kolejowego pomiędzy Europą i Azją – to tylko niektóre z wyzwań, które stoją przed UIC w najbliższych latach w tej części globu.

Spójna metodyka działań na wszystkich kontynentach w zakresie promocji kolei, realizacja projektów i rozwiązań technologicznych wzmacniających jej konkurencyjność i dostępność oraz popularyzacja kolei jako skutecznego środka do walki z globalnym ociepleniem – to priorytety działań UIC na najbliższe lata.