Biuro Administracji i Eksploatacji Nieruchomości 
Zarządzanie, administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami niemieszkalnymi i mieszkalnymi należącymi do PKP S.A.. Zlecanie rozbiórek zbędnego majątku oraz sprzedaż złomu i innych materiałów rozbiórkowych. Zarządzanie procesami administracyjno- gospodarczymi i flotą samochodową Spółki.:
Tel.: (+48 22) 47 49 144

Biuro Obrotu Nieruchomościami
Organizacja, koordynacja i nadzór sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu na nieruchomościach PKP S.A., obsługa umów najmu lokali mieszkalnych, oraz współpraca ze Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania nieruchomości Spółki, reklama na dworcach kolejowych i w serwisie www.rozklad-pkp.pl:
Tel.: (+48 22) 47 49 065

Biuro Zakupów
Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień i koordynacja procesów zakupowych.
Tel.: (+48 22) 474 91 41

Biuro Inwestycji
Planowanie i realizacja programu modernizacji dworców kolejowych oraz innych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej oraz prywatnych inwestorów (projekty deweloperskie):
Tel.: (+48 22) 47 49 220

Biuro Windykacji
Windykacja należności, koordynowanie postępowań upadłościowych i układowych, współpraca z komornikami, rozliczanie zajęć komorniczych:
Tel.: (+48 22) 474 90 39

Biuro Spraw Pracowniczych
Opracowywanie Polityki Personalnej i Polityki Szkoleniowo-Rozwojowej oraz narzędzi do ich realizacji, planowanie i organizacji szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrali Spółki, współpraca z ZUS i GUS:
Tel.: (+48 22) 47 49 225

Biuro Geodezji i Ewidencji Nieruchomości
Realizacja procesu regulowania stanu prawnego i podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej: 
Tel.: (+48 22) 47 49 527


Oddziały PKP S.A.

Kolejowa Medycyna Pracy

Zagraniczne Przedstawicielstwa PKP S.A. 

Redakcja serwisu internetowego PKP S.A.:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach dotyczących wypożyczania i udostępniania przechowywanej dokumentacji (w tym: przeprowadzenia kwerend do celów służbowych dla uprawnionych organów i instytucji, celów naukowo – badawczych, poświadczania nabytych kwalifikacji zawodowych, sporządzania kserokopii z akt osobowych, prowadzenia badań genealogicznych) prosimy o kontakt na adres:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Biuro Spraw Pracowniczych
Zamiejscowy Wydział Dokumentacji w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200 Sosnowiec
tel. +48 (32) 710 46 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach dotyczących wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu (w tym w warunkach szczególnych i szkodliwych) oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (na drukach Rp-7) prosimy o kontakt na adres:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Biuro Spraw Pracowniczych
Zamiejscowy Wydział Dokumentacji w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200 Sosnowiec
tel. +48 (32) 710 46 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.