Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

  • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

  • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
  • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
  • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP S.A.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz zarządu.

Wykaz spółek z udziałem PKP S.A.

Stan na dzień 03 marca 2023 roku.

Pliki do pobrania
TematDataFormatRozmiar plikuPlik do pobrania
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP 2018-01-10 PDF 4.6 MB Pobierz plik
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej o kształtowanie wynagrodzeń 2018-01-10 DOCX 0.14 MB Pobierz plik
Oświadczenie kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej 2018-01-10 DOC 0.88 MB Pobierz plik
Kwestionariusz osobowy kandydata_członka Zarządu lub Rady Nadzorczej 2018-01-10 DOC 0.94 MB Pobierz plik
Załącznik do kwestionariusza osobowego 2018-01-10 DOC 0.62 MB Pobierz plik
Wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych za  2020 rok 2018-01-10 PDF 1 MB Pobierz plik