INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki Archiwum Zakładowe PKP S.A. działa w Biurze Spraw Pracowniczych Centrali PKP S.A. jako Zamiejscowy Wydział Dokumentacji w Sosnowcu. Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” jest wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego – zaświadczenie KA-PA.8260.26.2018.

Archiwum Zakładowe PKP S.A. gromadzi materiały archiwalne (kategoria A) i dokumentację niearchiwalną (kategoria B) z jednostek organizacyjnych zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe (z lat 1945-2000), spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” (od 01.01.2001) oraz innych spółek Grupy PKP wymienionych w wykazie (link do wykazu).

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

Jeśli kompletujesz dokumentację do celów emerytalnych, rentowych i ustalenia kapitału początkowego lub potrzebujesz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniem w celu przedłożenia go w urzędzie / zakładzie pracy:

 • wypełnij WNIOSEK O WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZENIA  (link do wniosku)
 • w przypadku występowania  o dokumentację w imieniu innej osoby dołącz upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w jej imieniu (link do upoważnienia)
 • w przypadku występowania o wynagrodzenie zastępcze  z okresu pracy na kontraktach za granicą dołącz zgodę osoby , która w tym okresie zatrudniona była  w takim samym lub podobnym charakterze w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę oraz zgodę tej osoby na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadku występowania o rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny dołącz akt zgonu oraz wskaż  pokrewieństwo
 • wniosek, oświadczenie i zgodę należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie) oraz podpisać składając podpis kwalifikowany lub odręczny

Uwaga: jeśli już pobierasz świadczenie ( emeryturę / rentę ) pobierz z ZUS zaświadczenie RP-7 które zostało tam złożone wraz z wnioskiem o jego przyznanie i prześlij nam uwierzytelnioną kopię.

Wniosek możesz wysłać :

 • pocztą tradycyjną na adres: PKP S.A. Biuro Spraw Pracowniczych Zamiejscowy Wydział Dokumentacji w Sosnowcu ul. Niepodległości 31, 41-200 Sosnowiec
 • pocztą elektroniczną ( w postaci skanu lub zdjęcia ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub złożyć dokumenty osobiście w kancelarii Wydziału ul. Niepodległości 31, 41-200 Sosnowiec w godzinach 8.00 – 14.00

 
Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Dokumentacji w Sosnowcu  sprawdzą czy wypełniłeś prawidłowo wniosek i  zrealizują go wydając :

 • wnioskowane zaświadczenia
 • uwierzytelnione kopie dokumentów z akt osobowych i dokumentacji płacowej

a w przypadku braku możliwości realizacji wniosku prześlemy informację wskazując uzasadnienie,

Dodatkowe informacje:

 • nie pobieramy opłat za realizację wniosków.
 • dokumenty wysyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku.
 • w przypadku niekompletnego wniosku lub w celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktujemy się telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Jeśli powyżej nie znaleźli Państwo potrzebnych informacji prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: +48 (32) 710 46 01, 723-194-059
 • mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE PRZECHOWYWANEJ DOKUMENTACJI

Jeśli potrzebujesz uwierzytelnionej kopii dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych lub gdy prowadzisz badania naukowe / genealogiczne:

 • wypełnij WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI  (link do wniosku)
 • w przypadku występowania  o dokumentację w imieniu innej osoby dołącz upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w jej imieniu (link do upoważnienia)
 • w przypadku prowadzenia badań genealogicznych dołącz dokumentację potwierdzającą pokrewieństwo
 • w przypadku prowadzenia badań naukowych dołącz dokumentację potwierdzającą ich prowadzenie
 • wniosek, oświadczenie i zgodę należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub odręcznie (czytelnie) oraz podpisać składając podpis kwalifikowany lub odręczny

Wniosek możesz wysłać :

 • pocztą na adres: PKP S.A. Biuro Spraw Pracowniczych Zamiejscowy Wydział Dokumentacji w Sosnowcu ul. Niepodległości 31, 41-200 Sosnowiec
 • elektronicznie ( w postaci skanu lub zdjęcia ) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub złożyć dokumenty osobiście w kancelarii Wydziału ul. Niepodległości 31, 41-200 Sosnowiec w godzinach 8.00 – 14.00

 
Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Dokumentacji w Sosnowcu  sprawdzą czy wypełniłeś prawidłowo wniosek i  zrealizują go:

 • udostępniając dokumentację elektronicznie
 • wydając uwierzytelnione kopie dokumentów z akt osobowych

a w przypadku braku możliwości realizacji wniosku prześlemy informację wskazując uzasadnienie.

Dodatkowe informacje:

 • nie pobieramy opłat za realizację wniosków.
 • dokumenty wysyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku lub udostępniamy elektronicznie.
 • w przypadku niekompletnego wniosku lub w celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktujemy się telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Jeśli powyżej nie znaleźli Państwo potrzebnych informacji prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: +48 (32) 710 46 01, 780-037-184
 • mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tzw. RODO),  że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka „Polskie Koleje Państwowe S.A.” z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), dalej „PKP S.A.”. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania PKP S.A. nie może zrealizować Państwa wniosku o udostępnienie dokumentacji. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych dostępnymi pod adresem www.pkp.pl/RODO, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.