PKP S.A. ODDZIAŁ KOLEJOWA MEDYCYNA PRACY
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

Archiwalne komunikaty

DANE KONTAKTOWE – szczegółowe dane teleadresowe

PAKIETY STANOWISKOWE – informacje dla Pracodawców

PROCEDURA ORZECZNICZA - warunki rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury orzeczniczej

UMOWA – jak zawrzeć umowę na badania profilaktyczne

SZKOLENIA – informacje dla lekarzy i psychologów

DOKUMENTACJA MEDYCZNA - opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

AKTY PRAWNE – wykaz aktów prawnych mających zastosowanie w służbie kolejowej medycyny pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla osób badanych

Pliki do pobrania:
LICENCJA MASZYNISTY – wniosek o przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty albo zachowania jej ważności

OSOBY SAMOZATRUDNIAJĄCE SIĘ – wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną osób na ich wniosek