PKP S.A. ODDZIAŁ KOLEJOWA MEDYCYNA PRACY
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

Archiwalne komunikaty

DANE KONTAKTOWE – szczegółowe dane teleadresowe

PAKIETY STANOWISKOWE – informacje dla Pracodawców

PROCEDURA ORZECZNICZA - warunki rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury orzeczniczej

SZKOLENIA – informacje dla lekarzy i psychologów

DOKUMENTACJA MEDYCZNA - opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

AKTY PRAWNE – wykaz aktów prawnych mających zastosowanie w służbie kolejowej medycyny pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla osób badanych