Czyżew zyska nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z małymi dziećmi dworzec. Poprawa warunków obsługi podróżnych w budynku oraz jego estetyki to przykłady zmian, jakie PKP zaoferują pasażerom i innym osobom korzystającym z  przebudowanego obiektu.

Od dziś (1.02) w związku z przebudową placu przed dworcem Opole Główne zmieni się organizacja ruchu w sąsiedztwie budynku.

Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły inwentaryzację nieruchomości niezbędnych do prowadzenia ruchu pociągów i zarządzania liniami kolejowymi. Dzięki aportowi tego rodzaju majątku do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa możliwa będzie pełna realizacja założeń reformy kolei w Polsce z 2000 roku. 23 stycznia br. PKP S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wybór podmiotu, który wykona wycenę przewidzianego do aportu majątku.

Przywrócenie dawnego blasku oraz dostosowanie do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, to główne założenia rozpoczynającej się właśnie przebudowy dworca kolejowego w Trawnikach. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.