Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły inwentaryzację nieruchomości niezbędnych do prowadzenia ruchu pociągów i zarządzania liniami kolejowymi. Dzięki aportowi tego rodzaju majątku do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa możliwa będzie pełna realizacja założeń reformy kolei w Polsce z 2000 roku. 23 stycznia br. PKP S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wybór podmiotu, który wykona wycenę przewidzianego do aportu majątku.

Przywrócenie dawnego blasku oraz dostosowanie do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, to główne założenia rozpoczynającej się właśnie przebudowy dworca kolejowego w Trawnikach. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.

Każdy z nich ma ponad 100 lat, posiada unikatowy wygląd oraz przejdzie kompleksową modernizację. Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały wykonawcom place budów w Pilawie, Życzynie i Celestynowie.

Udział Polskich Kolei Państwowych S.A. w Partnerstwie Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w Unii Europejskiej. W ekosystemie badawczo-rozwojowym, który powstał w celu realizacji projektów w ramach Partnerstwa, uczestniczy 17 podmiotów z Polski, a liderem tego konsorcjum są PKP S.A.