Mławianka, pierwsza kobieta z dyplomem lekarskim pracująca na ziemiach polskich, która zabiegała o równy dostęp do studiów wyższych dla kobiet – dr Anna Tomaszewicz-Dobrska – została patronką dworca kolejowego w Mławie. 

20 września br., w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER), podczas którego wybrane zostało nowe kierownictwo organizacji.

Określenie wspólnych priorytetów, zacieśnienie współpracy i standaryzacja stanowisk w kwestiach kluczowych dla przyszłości kolei zarówno w Europie, jaki i w regionach pozaeuropejskich – to kluczowe tematy poruszone podczas spotkania Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) oraz Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), które odbyło się 20 września 2021 r. przed oficjalnym rozpoczęciem 14. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) w poniedziałek 20 września przyjechał do Warszawy. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przejazd Connecting Europe Express jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma promować kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.