PKP S.A. i PKP Informatyka spółka z o.o. oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisały trójstronną umowę o współpracy. Jej zakres to organizacja i realizacja praktyk dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, a także prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych.

Dziś mija rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. To czas niezwykle trudny dla narodu ukraińskiego. To również okres, który pokazał ogromne wsparcie Polaków dla Ukrainy. W działania pomocowe, już w pierwszych dniach wojny, aktywnie włączyły się też spółki Grupy PKP.

Będzie supernowoczesny, zaprojektowany zgodnie ze współczesnym trendami, komfortowy i ekologiczny – niebawem rozpocznie się budowa nowego dworca w Koszalinie. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych. 

Funkcjonalny, z nowocześnie urządzoną przestrzenią obsługi podróżnych, poddaną renowacji elewacją i otoczeniem, a do tego komfortowy, dostępny i proekologiczny – taki jest dworzec w Opalenicy po zakończonej przebudowie.