PKP S.A. zarząda ponad 100 tys. nieruchomości w Polsce!

Nadzór nad nieruchomościami sprawuje Pion Nieruchomości PKP S.A., który odpowiada m.in. za sprzedaż nieruchomości, najem powierzchni handlowej i reklamowej, zarządzanie mieniem, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na dworcach i w innych obiektach, realizację projektów inwestycyjnych budżetowych i unijnych, współpracę z partnerami zewnętrznymi przy realizacji projektów deweloperskich, obsługę geodezyjną terenów zamkniętych oraz współpracę z samorządami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości oraz Reklama na dworcach i w Reklama w Internecie.

 

PKP S.A. posiada regionalne Oddziały Gospodarowania Nieruchomościami w :

  • Gdańsku
  • Wrocławiu
  • Poznaniu
  • Katowicach
  • Krakowie
  • Warszawie