Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, 1378, 1778) Polskie Koleje Państwowe S.A. są operatorem obiektów infrastruktury usługowej – stacji pasażerskich. W myśl ustawy stacja pasażerska jest to  „obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”.

Poniżej został opublikowany Regulamin dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej, obowiązujący od dnia 13 grudnia 2020r.

Wnioski o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Mając na względzie ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również uwzględniając pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze zbiorowych przewozów pasażerskich co wiąże się ze spadkiem liczby podróżnych korzystających ze stacji pasażerskich, PKP S.A. podjęło decyzję o możliwości przyznania dodatkowego opustu w okresie od dnia 13 grudnia 2020 r. (tj. od początku obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 „RRJ 2020/21”) do dnia 12 lutego 2021r. Opust może zostać przyznany jedynie tym Przewoźnikom, z którymi PKP S.A. posiadają zawarte Umowy na dostęp do obiektów infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej i obowiązywać będzie wedle następujących zasad:

  1. opust przysługiwałby w ramach rozliczenia faktycznie zrealizowanych zatrzymań pociągów danego przewoźnika w ww. okresie po wcześniejszym podpisaniu przez przewoźnika stosownego aneksu do umowy wprowadzającego opłatę zgodną z cennikiem na RRJ 2020/2021;
  2. opust przysługiwałby przewoźnikom, którzy wykażą, że nastąpił, co najmniej 30% spadek liczby podróżnych na stacjach zarządzanych przez PKP S.A. w odniesieniu do roku poprzedniego;
  3. na wniosek przewoźników, w którym wykażą spadek liczby podróżnych w przedziale od 30% do 50%, przysługiwać może 10% opustu, natomiast na wniosek przewoźników, w którym wykażą spadek liczby podróżnych powyżej 50% przysługiwać może 15% opustu.
TematKategoriaFormatPlik do pobrania
Regulamin dostępu download PDF Pobierz plik
Załącznik 1 - Wykaz stacji download PDF Pobierz plik
Załącznik do Wniosku download PDF Pobierz plik
Załącznik 2 - Wzór wniosku o dostep download PDF Pobierz plik
Załącznik 2 - Wzór wniosku o dostęp download XLSX Pobierz plik
Załącznik 3 - Dane kontaktowe download PDF Pobierz plik
Załącznik 4 - Cennik download PDF Pobierz plik
Załącznik 5 - Charakterystyka kategorii stacji download PDF Pobierz plik
Załącznik 6 – Zakres dostępności PRM download PDF Pobierz plik
Załącznik 7 – Zakres usług i warunków technicznych peronów download PDF Pobierz plik

 

Regulaminy dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej, obowiązujące od dnia 10 grudnia 2017 r. do 12 grudnia 2020 r. do pobrania tutaj