PKP S.A. prowadzi aktywną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie  zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania gruntów i budynków, zbędnych z punktu widzenia działalności Grupy PKP, a jednocześnie mogących służyć lokalnej społeczności.

W ramach struktury organizacyjnej PKP S.A. zadania związane z obrotem nieruchomościami kolejowymi prowadzone są przez Biuro Obrotu Nieruchomościami, natomiast działania z zakresu polityki przestrzennej realizuje Biuro Ewidencji Nieruchomości poprzez Wydziały Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości.

 

Podejmowanie rozmów pomiędzy PKP S.A. a Jednostkami Samorządu Terytorialnego ma na celu wspólne tworzenie lepszej jakości przestrzeni lokalnej, w której mieszkańcy czują się dobrze, inwestorzy mogą realizować swoje projekty w zgodzie z polityka przestrzenną gminy, a „nowe miejsca” są przyjazne, nowoczesne i atrakcyjne.

Możliwości zagospodarowania nieruchomości przejętych od PKP S.A. jest wiele. Można je wykorzystać zarówno pod budowę ścieżek rowerowych i dróg, jak również poprzez  tworzenie wąskotorowych szlaków turystyczno-rekreacyjnych, świetlic, bibliotek czy centrów obsługi podróżnych. Budynki dworcowe mogą pełnić funkcję lokalnych węzłów przesiadkowych i punktów informacji turystycznej lub stać się ważnymi punktami użyteczności publicznej takimi jak  uniwersytety ludowe czy kawiarnie.

Zaproszenie do współpracy, zapoznania sie z informacjami dotyczacymi efektów współpracy z samorządami lub do bezpośredniego kontaktu.