PKP S.A. udostępnia Państwu „e-fakturę” – czyli możliwość odbioru faktur w formie elektronicznej. W tym celu skorzystaliśmy z najbardziej sprawdzonego kanału komunikacji z klientem czyli z platformy cyfrowej. Dostawcą usług jest jeden z największych operatorów oferujących ten rodzaj usług, czyli Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. , która jest właścicielem platformy ENVELO.

Aby pobrać e-fakturę wystarczy zalogować się na platformie lub wskazać adres mailowy, na który faktura będzie przesyłana już w dniu jej wystawienia. Liczymy na to, iż e-faktura udostępniana przez PKP S.A. spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Nie do przecenienia jest również aspekt ekologiczny – wybierając e-fakturę zmniejszamy zużycie papieru. Zmniejszamy również emisję spalin związanych z transportem. Ponadto wybór e-faktury to także natychmiastowy dostęp do dokumentów z każdego miejsca – bowiem rozwiązanie udostępniane przez PKP S.A. dostępne jest również na urządzeniach mobilnych.

Dla ułatwienia logowania poniżej zamieszczamy krótką instrukcję logowania.