new

Polityka przestrzenna jest jedną z trzech głównych składowych polityki rozwoju, której celem jest optymalne i racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Przepisy dotyczące planowania przestrzennego stanowią fundament prowadzenia działalności inwestycyjnej – mają decydujące znaczenie dla możliwości realizacji przedsięwzięć i odgrywają ważną rolę w rozwoju nowoczesnej infrastruktury. 
Od czasu wejścia w życie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w październiku 2010 r. możliwe jest prowadzenie procedur planistycznych na terenach zamkniętych wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu. Coraz więcej samorządów korzysta z tej szansy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W ramach struktury organizacyjnej PKP S.A. zadania związane z planowaniem przestrzennym prowadzą  Wydziały Zagospodarowania Przestrzennego. Na poziomie gminnym, regionalnym i krajowym jednostki te opracowują plany optymalnego zagospodarowania nieruchomości na terenach kolejowych. Do ich zadań należy m.in. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej i pracowniami przygotowującymi dokumenty z zakresu polityki przestrzennej.
Chcemy, aby tereny pokolejowe, z dotychczasowych „białych plam” w dokumentach planistycznych, stały się pełnowartościowymi przestrzeniami miejskimi, na których warto jest inwestować i realizować ciekawe projekty, przynoszące korzyści właścicielom i lokalnym społecznościom, gdzie możliwe jest tworzenie wysokiej jakości tkanki osadniczej.

Zapraszamy do kontaktu!

PKP S.A., Centrala
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Olga Milewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom.: +48 505 198 189

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Barłomiej Sroka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. +48 609 442 328

Województwo śląskie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
ul. Damrota 8, 40-022 Katowice

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Joanna Grela
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. +48 695 205 436

Województwo małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Krakowie - Arkadiusz Łężniak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. +48 605 913 478

Województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennegow Poznaniu - Szymon Olszak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. +48 609 442 368

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennnego - Łukasz Beń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. +48 661 297 059

Województwo dolnośląskie i opolskie
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego - Agnieszka Stopyra
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. kom. +48 601 260 487