Dworce, budynki administracyjne, budynki techniczne, budowle, grunty – do PKP S.A. należy dzisiaj ponad 100 tysięcy różnego rodzaju nieruchomości. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz zapewnienie sprawności technicznej tych obiektów a także kompleksowa obsługa administracyjno-gospodarcza oraz transportowa Spółki to głównie zadania Biura Administracji i Eksploatacji Nieruchomości.

Co robimy?

  • planujemy i zlecamy remonty nieruchomości
  • dostosowujemy infrastrukturę dworcową do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • zarządzamy ekipami sprzątającymi, które na co dzień dbają o czystość na dworcach i w ich okolicy
  • kontrolujemy przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w Spółce
  • zarządzamy procesami administracyjnymi i gospodarczymi w Spółce
  • zarządzamy flotą samochodową Spółki
  • współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi osobami prawnymi w zakresie prowadzonej i nadzorowanej działalności