Agencja ratingowa Fitch podwyższyła perspektywę ratingu PKP Intercity ze stabilnej
do pozytywnej.

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła perspektywę ratingu PKP Intercity ze stabilnej
do pozytywnej oraz podtrzymała długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB-” a w krajowej na poziomie „BBB”. Zmiana perspektywy może oznaczać dla przewoźnika podniesienie ratingu o jedną ocenę w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jak podaje w uzasadnieniu agencja Fitch, podwyższenie perspektywy PKP Intercity do pozytywnej to wynik m.in. wzmocnienia powiązań ze Skarbem Państwa. Obecnie ok. 50% zadłużenia spółki jest gwarantowane przez Skarb Państwa, w porównaniu z 36% na koniec 2012 r. Fitch zakłada, że udział długu gwarantowanego przez państwo w całkowitym zadłużeniu spółki wzrośnie do końca 2014 r. do ok. 60%, co jeszcze wzmocni relacje obu podmiotów.

Zmiana perspektywy to dla nas bardzo pozytywny sygnał. Ugruntowane relacje ze Skarbem Państwa oraz efektywnie prowadzone projekty inwestycyjne, mogą oznaczać podniesienie ratingu PKP Intercity do poziomu „BBB” w perspektywie najbliższych dwóch lat” – powiedział Paweł Hordyński, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych.

Na zmianę perspektywy wpłynęło również aneksowanie umowy PSC (Public Service Contract) na międzywojewódzkie przewozy pasażerskie realizowane przez PKP Intercity. Kwota rekompensaty wzrośnie o 1,7 mld zł, z obecnych 2 mld zł do 3,7 mld zł w ciągu najbliższych 6 lat. Dodatkowo, przewoźnik skutecznie wdraża założony plan inwestycji taborowych przy wykorzystaniu środków unijnych.

Skarb Państwa jest właścicielem 63.8 % udziałów PKP Intercity. Pozostałą częścią dysponuje należące w całości do państwa PKP S.A.