Trwają prace budowlane związane z przebudową dworca w Kielcach. Już 3 listopada z ruchu podróżnych zostanie wyłączona część tunelu znajdująca się bezpośrednio pod modernizowanym budynkiem.

Przebudowa dworca w Kielcach zmiana organizacji ruchu

Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, gdyż podczas prac w centralnej części budynku będą prowadzone roboty związane z wykonaniem nowego stropu nad tunelem. Nie oznacza to zamknięcia całego przejścia podziemnego pod ulicą Żelazną i placem Niepodległości, a także tunelu z peronu 1. na pozostałe perony. Te nadal będą służyły podróżnym i mieszkańcom Kielc. Na perony z placu Niepodległości dostaniemy się, przechodząc przejściem naziemnym przebiegającym pomiędzy dworcem tymczasowym a Galerią Wieża Sztuki. Nowa organizacja ruchu zostanie oznakowana za pomocą specjalnych tablic rozmieszczonych w sąsiedztwie dworca. Ponowne uruchomienie przejścia podziemnego na całej jego długości planuje się do końca bieżącego roku.

Przebudowa dworca w Kielcach rozpoczęła się na początku bieżącego roku. W kwietniu obsługa podróżnych została przeniesiona do dworca tymczasowego. Obecnie w centralnej części budynku wykonywane są nowe fundamenty wraz z płytą fundamentową. Trwają prace nad budową nowych klatek schodowych oraz szybów windowych, które połączą poziom istniejącego tunelu z poziomem zero centralnej części dworca. Równolegle do nich prowadzone są roboty konstrukcyjne w skrzydłach budynku. W skrzydle północnym zakończono realizację stropów nad wszystkimi kondygnacjami oraz wykonanie klatki schodowej i szybu windowego. Obecnie trwają przygotowania do wykonania poszycia dachowego nad tą częścią budynku. W południowym skrzydle budowany jest strop nad trzecią kondygnacją oraz szyb windowy i klatka schodowa. Oprócz tego tam, gdzie jest to możliwe, trwają prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

Planowany termin otwarcia dworca w Kielcach dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2023 roku. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych i dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt przebudowy dworca to 44,21 mln złotych brutto.