Dzięki sygnowanemu dokumentowi Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Dąbrowie Białostockiej pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu jego przebudowy. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcu funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców. Po przebudowie obecnego budynku dworca w Dąbrowie Białostockiej, oprócz przestrzeni związanej z obsługą podróżnych (poczekalnia, toalety), gmina na wynajętej powierzchni planuje otwarcie punktu informacji i promocji regionu. W budynku znajdą się również pomieszczenia związane z obsługa ruchu kolejowego. PKP S.A. zobowiązały się do wykończenia lokalu zgodnie z przyjętym przez samorząd standardem. Strony porozumienia zobligowały się również do współpracy na każdym etapie inwestycji.

 Dobrowa1

– PKP S.A. bardzo szeroko współpracują z samorządami w całej Polsce. Jednym z przejawów tych działań jest współdziałanie przy inwestycjach dworcowych. W wielu miejscach w kraju ten model już zadziałał. PKP zainwestowały w dworzec, a powierzchnie na nim wynajął samorząd. Na przykład na otwartych w tym tygodniu po przebudowie dworcu w Kobylnicy (woj. wielkopolskie) działa świetlica wiejska, natomiast w Pobiedziskach za jakiś czas otwarta zostanie biblioteka. Podobny efekt chcemy uzyskać w Dąbrowie Białostockiej – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dobrowa2

Obecnie przebudowa dworca w Dąbrowie Białostockiej jest na etapie przygotowania. W najbliższym czasie zostanie sporządzony program funkcjonalno-użytkowy, określający wstępny zakres inwestycji. Będzie on uszczegółowiony na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednak już dziś można powiedzieć, że przebudowa dworca obejmie poprawę jego estetyki, funkcjonalności oraz umożliwi dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Z kolei dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcu i w ich otoczeniu. Zmieni się również teren sąsiadujący z dworcem, gdzie zaplanowano nowe miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów. 

Dworzec w Dąbrowie Białostockiej został wpisany do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w ubiegłym roku. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych PKP S.A. i realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Wstępnie szacowany termin zakończenia inwestycji to jesień 2024 roku.