Ponad 500 uczniów z 12 szkół, uczestników projektu „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”, wzięło udział w zorganizowanym przez Fundację Grupy PKP festynie rekreacyjno-edukacyjnym w Pruszkowie.

Fundacja Grupy PKP wspólnie z wydawnictwem Pascal przygotowała wyjątkową niespodziankę dla wszystkich, którzy chcieliby poznać Polskę, podróżując koleją. Już dzisiaj w księgarniach dostępny jest przewodnik „Kolej na Polskę”.

Rok szkolny już zakończony, a na uczniów czekają niesamowite, wakacyjne przygody. Ważne, by przed wyjazdem wpoić dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa.

PKP S.A. uczestniczy w działaniach na rzecz zmniejszania skali bezdomności. W czwartek, 2 lipca br., odbyło się spotkanie przedstawicieli kolejowej spółki oraz organizacji pozarządowych, pomagających osobom bezdomnym w powrocie do społeczeństwa. Środki na ten cel przyznało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Grupa PKP wspiera fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która jako jedna z pierwszych zareagowała na tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Nepalu. 

Tragedia w Nepalu zmobilizowała do działania grupy ratunkowe oraz organizacje humanitarne z całego świata.PCPM  bezpośrednio po trzęsieniu ziemi wysłało na miejscu zdarzenia 15-osobowy zespół. Ratownicy utworzyli polowy punkt medyczny w miejscowości Melamchi, w dystrykcie Sindhupalchok - jednym z najbardziej zniszczonych przez kataklizm regionów Nepalu. Polscy medycy pomogli co najmniej 400 ofiarom, a wielu z nich uratowali życie. Tysiące osób, wskutek trzęsienia, pozostało bez dachu nad głową.

Schronienia, których budowę rozpoczęliśmy, opierają się na bambusowej konstrukcji i sześciu podporach. Wzorcowy model ma dwuspadowy dach, kryty blachą falistą, co – pomimo wyższych kosztów – dobrze zabezpiecza przed deszczem, a nawet śniegiem. – mówi Kamil Ewertowski, koordynujący działania Fundacji PCPM w Nepalu. – Przy konstruowaniu tych schronień musimy dostosować nasze działania nie tylko do dostępności materiałów budowlanych na miejscu, ale przede wszystkim do potrzeb rodzin, które straciły swoje domy – dodaje.

Tymczasowe, ale stabilne schronienia (tzw. T-shelters) pozwolą na przetrwanie w niekorzystnych warunkach nawet wielopokoleniowej rodzinie do czasu, aż będzie ona zdolna wybudować sobie nowy dom. Koszt budowy jednego T-shelter to ok. 250-300 USD. Dzięki pomocy Polaków, którzy wsparli działania fundacji w dwóch wioskach stanęło ponad 80 tymczasowych schronień. 31 zostało postawione we współpracy z lokalną ludnością, do konstrukcji kolejnych 55 PCPM dostarczyło materiały budowlane. Te ostatnie zostały samodzielnie postawione przez poszkodowanych. Dodatkowo PCPM przekazało pomoc humanitarną: koce, łóżka polowe, leki oraz tabletki do oczyszczania wody.

PKP jest od ponad roku członkiem międzynarodowej inicjatywy United Nations Global Compact. Współpracujemy z polskim przedstawicielstwem UNGC m.in. w ramach projektu Koalicja Rzeczników Etyki. Na apel ONZ wobec katastrofy w Nepalu postanowiliśmy wesprzeć działania pomocowe na poziomie Grupy PKP delegując naszą pomoc poprzez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które prowadzi operacje humanitarne w koordynacji z agendami ONZ. Jest też jedyną polską organizacją pozarządową, która posiada status partnera wdrożeniowego Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. – wyjaśnia Paweł Wojciechowski, prezes Fundacji Grupy PKP, która koordynowała akcję po stronie kolejowych Spółek.

W finansową pomoc, wspólnie z Fundacją Grupy PKP włączyły się: PKP Cargo S.A., PKP Energetyka S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o. Otrzymane od PKP 60 tys. zł PCPM przeznaczyło na organizację szpitala polowego i odbudowę domów. Pieniądze pomogły również na nowo odzyskać gotowość zespołu do podjęcia działań ratunkowych.

Więcej informacji o działaniach PCPM w Nepalu: http://pcpm.org.pl/nepal

#PomocDlaNepalu

Edutainment to modny ostatnio kierunek  w edukacji, który w najprostszym tłumaczeniu oznacza naukę przez zabawę. Metody edutainment stosowane są m.in. w aplikacjach mobilnych, programach telewizyjnych, grach planszowych i komputerowych. Według światowej klasy naukowców nauczanie przez zabawę przynosi wyjątkowe efekty.

3 lata temu PKP S.A. oraz inne spółki z Grupy PKP rozpoczęły zmiany, których celem było przekształcenie nieefektywnego i przez większość Polaków negatywnie postrzeganego przedsiębiorstwa w firmę nowoczesną i skoncentrowaną na klientach. Radykalnie zmieniono podejście do zarządzania, czego głównym przejawem było postawienie w centrum uwagi pasażera. Podróżni już dostrzegają i doceniają zmiany, jakie zaszły w Grupie PKP. Nie byłyby one jednak możliwe bez zarządzania opartego na standardach zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z najważniejszych kroków było wprowadzenie Kodeksu Etyki, dzięki któremu wszyscy pracownicy Grupy – a jest ich ponad 80 tysięcy – otrzymali wytyczne dotyczące pożądanych zachowań i wspólnych wartości. Powołano Rzecznika Etyki Grupy PKP oraz rzeczników w poszczególnych spółkach, a pracowników objęto szkoleniami.
PKP S.A. w 2013 roku wprowadziła strategię CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), która wskazuje priorytety działań w obszarach: budowania relacji w środowisku pracy, współpracy z otoczeniem zewnętrznym (dostawcami, partnerami, instytucjami nadzoru oraz administracją), uwzględniania aspektów proekologicznych w działalności biznesowej spółki oraz prowadzenia inicjatyw społecznych. Elementem strategii było powołanie Fundacji Grupy PKP. Realizuje ona działania na rzecz propagowania bezpiecznych zachowań, edukacji kolejowej, krzewienia kultury i sztuki - szczególnie w zakresie związanym z tradycją i historią kolejnictwa. Fundacja uczestniczy ponadto w programach dotyczących ograniczania zjawiska bezdomności na dworcach.
„Bardzo nas cieszy wyróżnienie przyznane przez tygodnik Polityka. To potwierdzenie, że PKP S.A., jak każda nowoczesna organizacja dostrzega, iż jej działalność wywiera wpływ na różne grupy interesariuszy. Są nimi pracownicy, kontrahenci, klienci, społeczności lokalne. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do biznesu, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, transparentnych procedur i podnoszeniu standardów, wzmacniamy wizerunek i wartość Grupy PKP.” – mówi Paweł Wojciechowski – Prezes Fundacji Grupy PKP.
Biały Listek tygodnika „Polityka” to nie pierwsze wyróżnienie dla PKP S.A. za działania w zakresie CSR. Przyjęta przez Spółkę strategia  CSR na lata 2013 – 14 została doceniona na łamach raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”.  Wyróżniono także Fundację Grupy PKP. W lutym 2015 PKP S.A. została laureatem konkursu „Etyczna Firma”, organizowanego przez Puls Biznesu.

W poniedziałek, 27 kwietnia, w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program edukacyjny Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu organizowany przez Fundację Grupy PKP. Zaproszeni  goście zapoznali się ze szczegółami projektu oraz dyskutowali o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem najmłodszych.

Celem Szkoły Przyjaznej Bezpieczeństwu jest nauczanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. 27 kwietnia w Warszawie odbyła się inaugurująca program konferencja. W wydarzeniu udział wzięło 150 osób, w tym dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie oraz przedstawiciele instytucji patronujących: Minister Sławomir Żałobka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Małgorzata Krasuska - Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, Joanna Rokicka z Biura Rzecznika Praw Dziecka,  Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, a także nadkomisarz Dorota Pater – Naczelnik Wydziału Profilaktyki Komendy Głównej Policji. W spotkaniu uczestniczył również Profesor Marek Konopczyński - rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, która jest partnerem merytorycznym projektu.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny oraz wykłady poruszające między innymi takie kwestie, jak rola niestandardowych narzędzi w edukacji dzieci czy zadanie współczesnej szkoły w nauczaniu bezpiecznych zachowań. Przeprowadzono również prezentację pokazowych lekcji. Scenariusze zajęć zawierają 4 bloki tematyczne związane z bezpieczeństwem: w pociągu, w internecie, poza domem oraz podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Chęć udziału w projekcie zgłosiło blisko 160 szkół, co potwierdza, że taki program jest potrzebny. Ostatecznie Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu to ponad 80 placówek i 5050 uczniów. Zaproponowaliśmy nauczycielom innowacyjne podejście do przekazywania wiedzy, a właściwie do inspirowania uczniów w zakresie bezpiecznych postaw i zachowań. Maskotką programu jest Beni, który ma być przewodnikiem najmłodszych po tematach związanych z bezpieczeństwem. Liczymy, że dzieci chętnie przyłączą się do naszej inicjatywy oraz, że przekaz o potrzebie bezpieczeństwa i odpowiedzialności dotrze dzięki nim do rodziców i opiekunów - powiedział po konferencji Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP.

Zdobytą podczas konferencji wiedzę nauczyciele 85 szkół z 13 województw przekażą uczniom podczas lekcji w maju i czerwcu tego roku. Program zwieńczy wyjątkowy festyn, który odbędzie się we wrześniu.

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie spb.edu.pl