fundacja 

Na podstawie Statutu Fundacji (§16 ust. 1 oraz §20 ust. 1), Zarząd PKP S.A. powołuje organy statutowe Fundacji: Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. – Przewodniczący Rady Fundacji

Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Maciej Zagórski, Prezes Zarządu PKP Telkol sp. z o.o. – Członek Rady Fundacji

Krzysztof Losz, Dyrektor Biura Strategii i Promocji PKP CARGO S.A. – Członek Rady Fundacji


Pracami Fundacji kieruje Zarząd Fundacji w składzie:

Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu