fundacja

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.91.46.203 z 1991 r. z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz postanowień Statutu.

TematFormatRozmiar plikuPlik do pobrania
Statut Fundacji Grupy PKP PDF 0.27 MB Pobierz plik