fundacja

Fundacja sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami) oraz przepisami Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zmianami).

TematKategoriaFormatRozmiar plikuPlik do pobrania
Sprawozdanie merytoryczne  Fundacji Grupy PKP za 2021 download PDF 0,8 MB Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe Fundacji Grupy PKP za 2021 download PDF 0,8 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne  Fundacji Grupy PKP za 2020 download PDF 0,8 MB Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe Fundacji Grupy PKP za 2020 download PDF 0,8 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne  Fundacji Grupy PKP za 2019 download PDF 4 MB Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe Fundacji Grupy PKP za 2019 download PDF 9 MB Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe Fundacji Grupy PKP za 2018 download PDF 9 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Grupy PKP za 2018 download PDF 7 MB Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe Fundacji Grupy PKP za 2017 download PDF 5 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Grupy PKP za 2017 download PDF 19 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Grupy PKP za 2017 download PDF 1.3 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Grupy PKP za 2016 download PDF 1.79 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Grupy PKP za 2015 download PDF 2.69 MB Pobierz plik
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Grupy PKP za 2014 download PDF 0.70 MB Pobierz plik