W częstochowskim ośrodku dla osób z niepełnosprawnościami wyremontowano jadalnię, natomiast w Radomsku powstała świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Obie z inicjatyw były możliwe dzięki darowiznom przekazanym przez Fundację Grupy PKP.

Otwartość na drugiego człowieka i wsparcie go w trudnej sytuacji to najwyższy wymiar miłości do bliźniego. Zasada ta przyświeca działalności Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie, obejmującego wychowaniem i kształceniem dziewczęta z niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu opieki, dyrekcja placówki zdecydowała m.in. o generalnym remoncie jadalni.

20220416 170542

Realizacja przedsięwzięcia okazała się możliwa m.in. dzięki wsparciu Fundacji Grupy PKP. W ramach przeprowadzonych prac, oprócz nadania nowego blasku miejscu, w którym podopieczne wraz ze swoimi wychowawcami spożywają posiłki, poprzez wyrównanie podłogi, usunięcie progów oraz poszerzenie drzwi, zlikwidowano bariery architektoniczne. Natomiast dzięki wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, jadalnia będzie mogła być wykorzystywana w jeszcze efektywniejszy sposób.

20220212 075312

Jadalnia w trakcie remontu

20220416 170433

Troska o najmłodsze pokolenia

Działalność opiekuńczo-wychowawcza związana jest również ze świetlicą środowiskową „U św. Jadwigi” – nowym miejscem na mapie Radomska, w którym aktywnie czas spędzają dzieci oraz młodzież z parafii św. Jadwigi Królowej.

image4

Zarówno ośrodek w Częstochowie, jak i nowo powstała świetlica to miejsca pełne rodzinnej atmosfery, otwartości, szacunku i bezpieczeństwa. Dla Fundacji Grupy PKP działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także przestrzeń związana z edukacją i wychowaniem mają szczególne znaczenie. Dlatego z wielką radością obserwujemy, jak wspaniałe dzieła powstają dzięki przekazywanym przez nas środkom – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.  

image1

Prace wykończeniowe w pomieszczeniu zaadaptowanym na świetlicę

Świetlica, mająca istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, powstała dzięki adaptacji niewykorzystywanych pomieszczeń znajdujących się przy kościele parafialnym. Dzięki inicjatywie posługujących w świątyni kapłanów, utworzono placówkę, w której odbywają się zajęcia ruchowe, gry i zabawy, korepetycje z przedmiotów szkolnych, a także spotkania z interesującymi osobami. Celem pomysłodawców utworzenia świetlicy jest przede wszystkim pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób odpowiedzialnie i pożytecznie wykorzystywać czas wolny.

image2

Fundacja Grupy PKP