Reprezentacyjna sala obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec była miejscem wyjątkowego wydarzenia, którego uczestnicy mogli poczuć się jak goście balu oficerskiego w przedwojennej Warszawie. Współorganizatorem Balu Weterana, bo to właśnie o nim mowa, była Fundacja Grupy PKP, która w ten sposób, w przeddzień 81. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, uhonorowała Bohaterów walk o niepodległość Polski.

Eleganckie panie w wieczorowych strojach, dostojni panowie w wojskowych mundurach, nastrojowa muzyka, a także scenografia i menu nawiązujące do lat 20. i 30. XX wieku – w takiej właśnie oprawie przebiegał Bal Weterana zorganizowany przez Fundację Grupy PKP we współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Totalizatorem Sportowym.

Fot3

Wydarzenie odbyło się dzień przed obchodami 81. rocznicy powstania Armii Krajowej, największej i najlepiej zorganizowanej armii podziemnej w okupowanej Europie.

– Regularnie wspieramy, jak również podejmujemy inicjatywy stawiające sobie za zadanie upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego, a w szczególności ludzi, którzy swoją postawą przyczynili się do jego utrwalenia. Bez wątpienia są nimi Bohaterowie walczący o wolność i pomyślność naszej ojczyzny. Wielu z nich nie ma już pośród nas, dlatego w sposób szczególny należy docenić wszystkich, którym bezpośrednio możemy podziękować za trud i poświęcenie. Wspaniałą okazją ku temu był właśnie Bal Weterana. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotkać tych, którym zawdzięczamy życie w wolnej Polsce – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Fot2

Do okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym przypadały lata młodzieńcze najważniejszych gości balu, odniósł się w swoim przemówieniu inaugurującym wydarzenie Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Wyraził nadzieję, że zorganizowane na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec spotkanie pozwoliło naszym Bohaterom powrócić wspomnieniami do czasów, w których to właśnie m.in. uroczyste bale były jednym z najważniejszych elementów życia towarzyskiego w II Rzeczypospolitej.

Fot4

W odpowiedni nastrój i atmosferę wprowadzili uczestników artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, prezentując repertuar obejmujący największe przeboje lat 20. i 30. XX stulecia. Na ten element zwrócił uwagę Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przyznał, że Bal Weterana to także znakomita sposobność do uhonorowania i wyrażenia wdzięczności wobec ludzi walczących o wolność Polski, a także okazja do wspólnego spędzenia czasu z tymi zasłużonymi i wyjątkowymi osobami.

Fot1

Fot5

Fundacja Grupy PKP