Przeprowadzone kontrole

 
Rok 2005.

Kontrola nr P/04/069, przeprowadzona w okresie od 26 października 2004 r. do 31 stycznia 2005 r. pt. "Gospodarka majątkiem przez PKP S.A. w latach 2001 - 2004"

Kontrola nr P/05/067 pt. "Funkcjonowanie transportu drogowego i kolejowego w latach 1990 - 2004".

Rok 2006.

Kontrola Nr P/06/062, przeprowadzona w okresie od 10 maja do 21 lipca 2006 r. pt. "Zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa na terenie kolejowym".

Rok 2007.

Kontrola Nr P/07/070 pt., przeprowadzona w okresie od 18 grudnia 2006 r. do 21 marca 2007 r. pt. "Stan techniczny i przygotowanie kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów".

Kontrola nr S/07/005 pt. "Gospodarowanie przez PKP S.A. gruntami w okolicy Dworca Wileńskiego w Warszawie w latach 1997 - 2007".

Rok 2008.

Kontrola dotycząca realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu NIK nr LWA-41134-1-2007 z dnia 31 października 2007 r., po przeprowadzeniu kontroli nt. "Gospodarowanie przez PKP S.A. gruntami w okolicy Dworca Wileńskiego w Warszawie".

Kontrola Nr P/08/067, przeprowadzona w okresie od 15 września do 4 grudnia 2008 r. pt. "Działalność PKP CARGO S.A. na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do czasu zakończenia kontroli".

Rok 2009.

Kontrola Nr P/09/059, przeprowadzona w okresie od 18 maja do 31 sierpnia 2009 r. pt. "Gospodarka finansowa spółki".

Rok 2010.

Kontrola przeprowadzona w okresie od 1 października do 25 października 2010r. pt. "Wykorzystanie nieruchomości kolejowych na cele komercyjne, niezwiązane z ruchem kolejowym".

Kontrola przeprowadzona 20 listopada 2010r. pt. "Przygotowanie Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej".

Rok 2011.

Kontrola przeprowadzona w okresie od 13 września do 27 września pt. "Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych w celu podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych w gminach województwa mazowieckiego".

Kontrola przeprowadzona w okresie od 24 listopada do 29 listopada pt. "Przygotowanie Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej".

Rok 2012.

Kontrola przeprowadzona 9 maja 2012 r. pt. "Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego".

Rok 2013

Kontrola przeprowadzona 20 września 2013r. pt. "Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP – w tym m.in. wyposażenia spółek Grupy PKP w składniki mienia, przygotowanie ich do prywatyzacji, zabezpieczenie spłaty zadłużenia PKP S.A."

Wnioski i protokoły pokontrolne znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/

Rok 2014

21.01.2014, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP); „Prawna ochrona stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w dziale windykacji”.

17.03.2014, Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi; „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach ŁKA”.

29.07.2014, ZUS; „Wydział Kontroli Płatników”.

19.08.2014, PIP; „Prawna ochrona pracy oraz wybrane zagadnienia z zakresu BHP”.

10.09.2014, Archiwum Akt Nowych; „Postępowanie z dokumentacją Archiwum Zakładowego”.

24.09.2014, Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych MIiR; „Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych”.

29.10.2014, PIP; „Prawna ochrona pracy-roszczenia płacowe ze stosunku pracy”.

13.11.2013, MIiR; „Przebudowa dworca w kontekście wymagań TSI”.

4.12.2014, CUPT; „Budowa dworca kolejowego Kraków Główny POiS”.

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       23.04.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      23.04.2013 10:29
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  18.03.2015 11:28