Nadzór właścicielski

Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

 • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
 • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

 • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
 • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
 • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP S.A.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz zarządu.

Wykazy
Wykaz spółek z udziałem PKP S.A
Zaproszenia do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PKS Częstochowa
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki
Przetargi publiczne
Przetarg na sprzedaż fragmentu prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem włsności fragmentu budynku
Regulamin przetargu
Przetarg na sprzedaż fragmentu prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem włsności fragmentu budynku
Regulamin przetargu
Przetarg na sprzedaż fragmentu prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem włsności fragmentu budynku
Ogłoszenie przetargu na biurowiez dnia 8.11.2023
Regulamin przetargu
Publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP TELKOL 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds Operacyjnych  PKP TELKOL
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP TELKOL 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds Operacyjnych  PKP TELKOL
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Ostrowcu Św. S.A. w restrukturyzacji
Drugie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU spółki: PKS Częstochowa
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU spółki: PKS Częstochowa
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU spółki: Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Katowicach
Uchwała Wspólnika dot. wynagrodzenia Prezesa Zarządu KZŁ
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. (KZŁ sp. z o.o.)
Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki PKP TELKOL sp. z o.o. wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki PKP TELKOL sp. z o.o. wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych
Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Xcity Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ogłoszenie Rady Nadzorczej PKP Utrzymanie sp. z o.o. o wszczęciu postepowania na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych
Plan połaczenia
Plan połączenia PKP S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
Zał. 1 | Zał. 2 | Zał. 3 | Zał. 4 | Zał. 5 | Zał. 6 | Zał. 7 | Zał. 8 | Zał. 9
Uchwały dotyczace wynagrodzenia w spółkach zależnych PKP S.A.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP TELKOL
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu PKP TELKOL
Uchwała w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „PKP Informatyka” Sp. z o.o.Członków Zarządu „PKP Informatyka” Sp. z o.o
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu „PKP Informatyka” Sp. z o.o„PKP Informatyka” Sp. z o.o
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwała sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Intercity S.A.sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Intercity S.A.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP TELKOL
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu PKP TELKOL
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Xcity Investment sp. z o.o.
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu jPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Prezesa Kolejowych Zakładów Łączności
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o.
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o
Uzasadnienie uchwały zmiany Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Uzasadnienie uchwały zmiany Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki „PKP Intercity” S.A.
Uchwała NZW dot. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP TELKOL sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady NadzorczejPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia dla Zarządu Spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego podstawowego Prezesa/Członka Zarządu spółki PKP TELKOL sp. z o.o.
Obowiązek z art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Uchwała w sprawie zmiany ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Xcity Investment Sp. z o.o.
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w PKP LHS Sp. z o.o.
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w PKP Informatyka Sp. z o.o.
Uchwała Walnego Zgromadzenia PKP Intercity S.A. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PKP Intercity S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Intercity S.A.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „PKP Informatyka” spółka z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKP TELKOL sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) z dnia 29 czerwca 2017 r. .w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) z dnia 26 lipca 2017 r.
Uchwała ws. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Windykacja Kolejowa
Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP Intercity SA
Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP Intercity SA
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment spółka. z o.o.
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Uchwała w sprawie. zasad kształtowania wynagrodzeń spółki Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Utrzymanie sp. z o.o.
Uchwała ws. ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o.
Uchwały ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o.
Uchwała w sprawie. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Informatyka spółka z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Informatyka spółka z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa spółki PKP Windykacja sp. z o.o.
Zmiana Uchwała określająaj zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.
Uchwała ws zasad wynagradzania Członków Zarządu PKP Budownictwo
Uchwała ws zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP Budownictwo
Uchwały w sprawach zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach, w których PKP S.A. wykonuje prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa
Uchwała PKS Częstochowa S.A. z 23.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Uchwała PKS Częstochowa S.A. z 23.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała PKS Częstochowa S.A. z 27.06.2019 ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. z 23.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. z 23.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Uchwała PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. z 27.06.2019 ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała PKS POLONUS w Warszawie S.A. z 30.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała PKS POLONUS w Warszawie S.A. z 30.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
Uchwała PKS Zielona Góra sp. z o.o. z 03.06.2017 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała PKS Zielona Góra sp. z o.o. z 03.06.2017 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Uchwała POLBUS-PKS sp. z o.o. z 30.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała POLBUS-PKS sp. z o.o. z 30.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Uchwała Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z 23.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z 23.12.2016 ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Uchwala WARS S.A. z 22.06.2017 ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu
Uchwała WARS S.A. z 12.07.2019 ws. zmiany uchwały z 22.06.2017 (RN)
Uchwała WARS S.A. z 12.07.2019 ws. zmiany uchwały z 22.06.2017
Uchwała WARS S.A. z 22.06.2017 ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN
Uchwała ZWZ WARS S.A. z 27.07.2018 ws. zmiany uchwały z 22.06.2017
Zalacznik-1-do uchwały ZWZ z 22.06.2017
Zalacznik-2-do uchwały ZWZ z 22.06.2017

 

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       11.06.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      11.06.2013 14:23
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  26.10.2023 15:15