Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wyraził zainteresowanie udziałem w ofercie publicznej akcji PKP Cargo

Trzy firmy przeszły do II etapu w postepowaniu na zagospodarowanie Dworca Gdańskiego.

26 września br. PKP Intercity S.A. podpisało umowę na modernizację 35 wagonów z konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”.

25 września br., drugiego dnia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, PKP Intercity podpisało umowę z Newag S.A. na modernizację 20 lokomotyw spalinowych typu SM42.