Komunikat z dnia 16.07.2021

Szanowni Państwo

Dyrekcja Oddziału Kolejowa Medycyna Pracy uprzejmie informuje, że  siedziba Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu  zostaje z dniem 19 lipca 2021 przeniesiona z ul. Paczkowskiej 26  do nowej siedziby zlokalizowanej przy ul. Joannitów 13.

W dniu 19 lipca 2021 r. Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w tym Przychodnia Badań Profilaktycznych oraz Pracownia Psychologii Pracy  rozpocznie pracę  nowej lokalizacji we Wrocławiu, przy ul. Joannitów 13, wejście od ul. Suchej.

Dotychczasowe numery telefonów  (między innymi  71 71754 16, 71 717 52 46, 71 717 14 37 ) oraz adresy mailowe  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pozostają bez zmian.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w nowej lokalizacji we Wrocławiu od dnia 20 lipca 2021.

Komunikat z dnia 01.02.2021

Szanowni Państwo,

PKP S.A. uprzejmie informuje, że w okresie stanu epidemii Kolejowa Medycyna Pracy przeprowadza badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Aktualnie wykonywane są badania osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, a także badania wstępne i kontrolne wynikające z przepisów Kodeksu pracy.

Od 1 lutego 2021 roku wykonywane będą również badania okresowe:

  1. osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty,
  2. pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz zwrotniczych,
  3. funkcjonariuszy straży ochrony kolei.

Należy podkreślić, że w stanie epidemii badania profilaktyczne wykonywane są z zachowaniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz z zastosowaniem szczególnych rozwiązań i środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa badanych pracowników oraz służb medycznych; dodatkowe wymogi obejmują przede wszystkim konieczność zachowania wzmożonego reżimu sanitarnego, przeznaczenie odpowiednio zwiększonej ilości czasu na badanie jednostkowe, nakaz dokonywania pomiaru temperatury ciała osób zgłaszających się na badania, obowiązek wypełniania ankiet epidemiologicznych oraz ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie w przychodni uwzględniające specyfikę danego obiektu.

W związku z powyższym:

  1. ilość przeprowadzanych w danej lokalizacji badań jest uzależniona od obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego i może ulegać zmianom;
  2. na badania przyjmowane są jedynie osoby wcześniej umówione, mające zasłonięte usta i nos, po zdezynfekowaniu rąk, dokonanym pomiarze temperatury ciała oraz po prawidłowym wypełnieniu ankiety związanej z COVID-19. W czasie pobytu na terenie przychodni wymagane jest noszenie maseczki ochronnej na twarzy, zachowanie dystansu oraz stosowanie się do poleceń personelu medycznego.

PKP S.A. przypomina, że wyłącznie Pracodawcy – z uwzględnieniem specyficznych dla danego Pracodawcy potrzeb oraz zatrudnianych grup zawodowych – są uprawnieni do doboru oraz określania kolejności kierowanych na badania pracowników.

Kolejowa Medycyna Pracy w zakresie możliwości wynikających ze stosowania zwiększonego reżimu sanitarnego zapewnia wykonywanie uzgadnianych indywidualnie z Pracodawcami badań koordynowanych przez poszczególne Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy po wcześniejszym zgłoszeniu na badania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na niżej wskazane adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz Kolejowych Ośrodków Medycyny Pracy, wraz z danymi kontaktowymi, dostępny jest pod adresem internetowym:

https://www.pkp.pl/pl/kontakt-z-pkpsa/kolejowa-medycyna-pracy

Należy podkreślić, że Ustawa w aktualnie obowiązującym brzmieniu umożliwia przeprowadzanie wskazanych powyżej badań nie nakładając jednocześnie na Pracodawców obowiązku żądania posiadania aktualnych badań profilaktycznych od pracowników ubiegających się o zachowanie ważności licencji i świadectwa maszynisty, zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, zwrotniczych oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei; Ustawa przewiduje zachowanie ważności dotychczasowych badań przez okres 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Z poważaniem
Dyrektor Oddziału
Kolejowa Medycyna Pracy
Klaudia Niedźwiedzka