Dworce, biurowce, budynki techniczne, dyspozytornie kolejowe – do PKP należy dzisiaj ponad 100 tysięcy różnego rodzaju nieruchomości. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz zapewnienie sprawności technicznej tych obiektów to główne zadania naszego biura.

Co robimy?

  • planujemy i zlecamy remonty nieruchomości
  • dostosowujemy infrastrukturę dworcową do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • zarządzamy ekipami sprzątającymi, które na co dzień dbają o czystość na dworcach i w ich okolicach
  • zapewniamy bezpieczeństwo podróżnym, zarządzając systemami monitoringu oraz nadzorując pracowników ochrony
  • kontrolujemy przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w spółce
  • dokonujemy rozliczenia kosztów Mediów na nieruchomościach PKP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dworców kolejowych w Polsce

Ustalenie zasad rozliczeń na poszczególne lokale kosztów ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych, wody zimnej i jej podgrzania, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych, wywozu odpadów oraz kosztów wody lodowej i centrali wentylacyjnej zawiera „Regulamin rozliczeń kosztów Mediów obowiązujący w PKP S.A.”