Przekazanie darowizn celowych w kwocie niemal 1,3 mln zł, pomoc finansowa i rzeczowa dla ogarniętej wojną Ukrainy, wsparcie organizacji prawie 50 wydarzeń, prowadzenie zbiórek charytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących – w ten sposób można podsumować 2022 rok w działalności Fundacji Grupy PKP. Zgodnie z hasłem #ZawszeNaSłużbie ponownie podjęliśmy liczne działania, dzięki którym pomagaliśmy, edukowaliśmy i chroniliśmy od zapomnienia.

Miniony już rok był kolejnym, który upłynął pod znakiem trudnych doświadczeń. Po pandemii koronawirusa, w tak mocny sposób skutkującej na życie wielu osób, doszło do kolejnego dramatu, tym razem tuż za naszą wschodnią granicą. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że działania licznych instytucji skupiły się właśnie na wsparciu ofiar wojny.

Fundacja facebook

Fundacja Grupy PKP, we współpracy ze spółkami kolejowymi, pomogła m.in. tym, którzy w ramach wolontariatu ruszyli, by otoczyć opieką naszych Gości z Ukrainy przybywających pociągami na warszawski Dworzec Centralny im. Stanisława Moniuszki. W specjalnie ustawionym przed budynkiem dworca namiocie gastronomicznym, dzięki współpracy z WARS S.A., Fundacja zapewniła wydawanie gorącej zupy, natomiast do ośrodków, w których przebywają ukraińskie dzieci, podarowała ubranka i słodycze.

W niesieniu pomocy ofiarom wojny na Ukrainie współpracowaliśmy nie tylko ze spółkami z branży kolejowej. Dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę Spravia sp. z o.o. możliwy był zakup artykułów spożywczych i środków higienicznych, które przetransportowano do ogarniętego wojną Żytomierza. Formą wsparcia była także uruchomiona przez Fundację Grupy PKP zbiórka charytatywna oraz licytacje przedmiotów na fundacyjnym profilu w serwisie "Allegro Charytatywni". Pozyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na wsparcie ofiar toczących się walk. Całkowita kwota działań pomocowych dla Ukrainy wyniosła 300 tys. zł.

Pamięć o przeszłości

Wspierając ofiary wojny, Fundacja Grupy PKP równolegle realizowała inne cele statutowe, spośród których jednym z najistotniejszych jest ochrona i promocja kolejowego dziedzictwa historycznego. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje wystawa fotograficzna "Szlakiem kolejarskich profesji" na Cmentarzu Powązkowskim. Dzięki ekspozycji przygotowanej wspólnie z Fundacją Stare Powązki upamiętniono ludzi, którzy przyczynili się do narodzin i rozwoju kolei na ziemiach polskich. Po uroczystym otwarciu wydarzenia jego  uczestnicy udali się przed grób Leona Miaskowskiego – pierwszego polskiego maszynisty, który 14 czerwca 1845 r. poprowadził jeden z dwóch pociągów inaugurujących funkcjonowanie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W przeddzień Europejskiego Dnia Maszynisty odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą temu właśnie kolejarzowi, który swoim dokonaniem na stałe zapisał się na kartach historii.

307014358 1432647313812468 8375592163848117503 n

Wystawa fotograficzna "Szlakiem kolejarskich profesji"

307189926 1433237950420071 3566001107697608025 n

Grób Leona Miaskowskiego z tablicą pamiątkową poświeconą pierwszemu polskiemu maszyniście

Stałym punktem na mapie działań Fundacji, mających na celu zachowanie pamięci o dziedzictwie kolei, jest organizowanie spacerów historycznych po Starych Powązkach. Tego typu spotkania odbyły się także w 2022 roku. Niewątpliwą pomocą przy odkrywaniu dziejów polskiej kolei, a także niezwykłych życiorysów osób ją tworzących, jest specjalna ścieżka historyczna "Ludzie kolei żelaznych spoczywający na Starych Powązkach" – jedna z 21 tras w nowej, bezpłatnej aplikacji mobilnej – będąca kolejnym efektem współpracy Fundacji Grupy PKP z Fundacją Stare Powązki.

288773770 1371818353228698 6380882777118037073 n

Uczestnicy spotkania na Starych Powązkach z okazji 177. rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

Na naszą pomoc mogły też liczyć organizacje i stowarzyszenia związane ze środowiskiem kolejowym. Po raz kolejny wsparliśmy Krajowe Stowarzyszenie Emerytów Transportowców oraz Fundację "Pomoc Transportowcom", jak również organizatorów wydarzeń rocznicowych. Fundacja Grupy PKP przekazała darowiznę dla inicjatorów stworzenia kompleksu historycznego, dzięki któremu miłośnicy kolejnictwa mogą zobaczyć, w jaki sposób działała Wrzesińska Kolei Powiatowa. W zakres podejmowanych przez nas działań wpisało się także wsparcie organizatorów Mistrzostw Polski w wyścigach drezyn. Wydarzenie to jest doskonałą formą popularyzacji tematyki kolejowej, podobnie jak współorganizowany przez Fundację konkurs "Dworzec Roku", którego V edycja odbyła się w ubiegłym roku.

310396421 1447219635688569 7712159961718114365 n

"Pociąg stuletni" w Parowozowni Skierniewice odnowiony m.in. dzięki wsparciu Fundacji Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP była też organizatorem wydarzeń kulturalnych związanych z pielęgnowaniem polskiego dziedzictwa historycznego. Do wskazanych inicjatyw można zaliczyć m.in. serię koncertów patriotycznych "W hołdzie obrońcom polskich granic" oraz "Kocham Cię, Polsko!".

316201112 457777703132792 7074259003655854428 n

Koncert patriotyczny "Kocham Cię, Polsko!"

Razem bezpieczniej

Edukowanie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze to kolejne, istotne obszary dla Fundacji Grupy PKP. Dlatego realizowanie licznych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa, zarówno w kraju, jak i za granicą, stanowiło ważną część działań w 2022 roku.

Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w spotkaniach grup roboczych Międzynarodowego Związku Kolei: Global Level Crossing Network oraz Trespass and Suicide Prevention Network. Fundacja zaangażowała się też w projekt ILCAD (Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).

297686327 1405042996572900 4724566033799119853 n

Konkurs dla dzieci zorganizowany przez Fundację Grupy PKP podczas 17. Moto Safety Day

Mówiąc o bezpieczeństwie kolejowo-drogowym, w wyraźny sposób należy wskazywać na przyczyny, z powodu których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, a także podkreślać, co należy robić, by do nich nie doprowadzić. W związku z tym Fundacja Grupy PKP przeprowadziła w ubiegłym roku akcję edukacyjną w swoich mediach społecznościowych poświęconą tym zagadnieniom.

Bardzo dobrym momentem do popularyzacji tematyki związanej z bezpieczeństwem są wszelkiego rodzaju pikniki i festyny, podczas których zgromadzona publiczność ma możliwość, by z bliska zapoznać się z różnymi aspektami bezpieczeństwa. Jednym z takich wydarzeń był piknik kończący 21. Rodzinny Rajd Rowerowy po Ziemi Sochaczewskiej. Kilkuset uczestników pikniku, współorganizowanego przez Fundację Grupy PKP, przy specjalnie przygotowanych stoiskach miało okazję zapoznać się z zasadami działania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Straży Ochrony Kolei – dwóch instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

306156385 1427739897636543 6263899094724846560 n

Uczestnicy 21. Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Ziemi Sochaczewskiej

Kwestiom poprawy bezpieczeństwa w transporcie poświęcony był też Moto Safety Day. W ubiegłym roku odbyła się 17. edycja wydarzenia. Ponownie partnerem tej inicjatywy była Fundacja Grupy PKP. Promowanie właściwych postaw związanych z bezpieczeństwem powinno być skierowane przede wszystkim do najmłodszych uczestników ruchu kolejowo-drogowego. Dlatego też w minionym roku regularnie organizowaliśmy i współorganizowaliśmy spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

4

Spotkanie w ramach "Kolejowego Dnia Bezpieczeństwa" w przedszkolu w Nowym Mieście

Troska o najbardziej potrzebujących

Celem nadrzędnym Fundacji Grupy PKP jest dotarcie z pomocą do osób chorych i wykluczonych społecznie. Realizując naszą działalność charytatywną i dobroczynną prowadzimy zbiórki finansowe, jak również wspieramy grupy społeczne o szczególnych potrzebach.

291169944 1381029292307604 4037512961108815533 n

Uczestnicy akcji wolontariatu w Kolejowym Ośrodku Wypoczynkowym w Łącku

W 2022 roku zaangażowaliśmy się m.in. w akcje, których celem było zwrócenie uwagi na problem osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Jak każdego roku, pamiętaliśmy także o byłych pracownikach kolei, na których rzecz zorganizowaliśmy zbiórki charytatywne.

272939880 1284142621996272 6356624623489354684 n

Równie ambitne plany przygotowaliśmy na najbliższe – szczególnie dla nas wyjątkowe – miesiące działalności. To właśnie w 2023 roku przypadają 10. urodziny Fundacji Grupy PKP. Niezwykle istotnym wydarzeniem – zaplanowanym na 14-16 czerwca – będzie Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ILCAD). Głównym organizatorem jednego z najważniejszych i najbardziej znaczących przedsięwzięć dla światowego środowiska kolejarskiego jest Fundacja Grupy PKP. O szczegółach poinformujemy już wkrótce.

***********

Przedstawione działania to tylko cześć projektów, które zrealizowaliśmy w 2022 roku. Czym jeszcze możemy się pochwalić? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.fundacjapkp.pl, gdzie zawarte są szczegółowe informacje na temat licznych inicjatyw podejmowanych przez nasz zespół.

Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych:

Facebook: www.facebook.com/FundacjaGrupyPKP

LinkedIn: www.linkedin.com/company/fundacja-grupy-pkp

Twitter: twitter.com/fundacja_pkp

Fundacja Grupy PKP