Montaż specjalnych paneli, wykorzystanie dronów, a także czujniki umieszczane w torowiskach – czy tego typu rozwiązania technologiczne mogą pomóc w ograniczeniu liczby samobójstw na torach? O tym, jakie działania podejmować w tym jakże istotnym dla branży kolejowej temacie, debatowali uczestnicy spotkania międzynarodowej grupy UIC Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network). Polskę reprezentowała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.  

Głównymi zadaniami TreSP-Network jest stworzenie stałej platformy do opracowania rozwiązań zapobiegających wtargnięciom oraz samobójstwom na torach, a także wymiana najlepszych międzynarodowych praktyk w tym zakresie. Celom tym służą cykliczne spotkania, podczas których przedstawiciele środowisk kolejowych z różnych państw świata dyskutują o najlepszych metodach, które mogłyby skutecznie zapobiegać wtargnięciom oraz próbom samobójczym na torach.

zdjcie4

Fot. Rosehill Rail

Podczas niedawnego posiedzenia grupy, które odbyło się w Londynie, o problemie wtargnięć oraz samobójstw na torach kolejowych w Polsce mówiła prezes zarządu Fundacji Grupy PKP i jednocześnie wiceprzewodnicząca Global Level Crossing Network. Katarzyna Kucharek przedstawiła statystyki oraz przykłady działań podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa. Ważną częścią wystąpienia była prezentacja rozmowy z maszynistą, który odniósł się do kwestii zapewnienia pomocy psychologicznej dla załóg pociągów, biorących udział w zdarzeniach związanych z samobójstwami.  

zdjcie3

Fot. Johan Fredin-Knutzén

Ograniczenie dostępu do torów

Uczestnicy spotkania, odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa na torach, zwrócili uwagę m.in. na znaczenie montażu barier i ogrodzeń w pobliżu peronów i stacji kolejowych, a także dbania o ich stan. Johan Fredin-Knutzen, psycholog i ekspert ds. samobójstw w systemie transportowym z Instytutu Karolinska, wskazał, że w Szwecji część prób samobójczych podejmowano w miejscach, gdzie znajdowały się wyłomy w przytorowych ogrodzeniach.

zdjcie2

Fot. INFRABEL

Bart Hoogcarspel z holenderskiej organizacji rządowej ProRail, odpowiedzialnej m.in. za utrzymanie i rozbudowę krajowej infrastruktury sieci kolejowej, podał przykład stosowania specjalnych paneli ograniczających możliwość przedostania się na tory. Aktualnie prowadzone jest pilotażowe badanie, które pomoże ocenić skuteczność zapobiegania samobójstwom na terenach kolejowych poprzez montaż międzytorowych barier.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że równie ważne jest ograniczenie możliwości wspinania się na ogrodzenia oddzielające np. peron o torów. Bart Hoogcarspel zwrócił uwagę, że pomocna w tej kwestii może być odpowiednia wysokość ogrodzenia, stanowiąca utrudnienie dla osób próbujących podjąć próbę przedostania się na tory.

Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa kolejowego

W celu zmniejszenia liczby niebezpiecznych zdarzeń branża kolejowa korzysta również z nowoczesnych rozwiązań. Coraz częściej nad terenami kolejowymi pojawiają się drony, które pozwalają monitorować potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z możliwości podjęcia próby samobójczej. Sama obecność urządzeń wpływa też odstraszająco na osoby chcące wejść na tory.

zdjcie5

Fot. INFRABEL

Równie istotne co zniechęcanie do wkraczania na torowiska, jest także odpowiednio wczesne ostrzeganie służb kolejowych o tym, że na torach znajduje się człowiek. Pomocny w tym zakresie może być system detekcji z czujnikami umieszczanymi w obrębie podkładów kolejowych. W momencie, gdy na torach znajdzie się człowiek, czujniki wysyłają sygnał ostrzegawczy.

Nie tylko nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą pomóc w zapobieganiu dramatycznym wydarzeniom na torach. W wielu państwach zauważono, że skuteczne jest również usuwanie zarośli, a także przenoszenie skrzynek przekaźnikowych i sygnalizatorów z miejsc, w których mogliby ukryć się ludzie chcący podjąć próbę samobójczą. Natomiast Louise McNally, reprezentująca Network Rail – państwowego zarządcę infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii ­– podkreśliła rolę kampanii edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi, a także zajęć szkolnych na temat bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Fundacja Grupy PKP