Podstawą dofinansowania do biletów (karnetów) na zajęcia sportowo-rekreacyjne zakupione przez emeryta i rencistę jest złożenie stosownego wniosku oraz przedłożenie faktury (w formie papierowej lub elektronicznej) lub rachunku wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, imiennie na emeryta i rencistę, zawierających następujące informacje:

  • nazwisko i imię uczestnika zajęć sportowych (imię i nazwisko emeryta/rencisty musi być wskazane w pozycji „Nabywca” oraz w treści faktury/rachunku),
  • okres, za który została wystawiona faktura lub rachunek.

Podstawą dofinansowania do biletów wstępu na imprezy okolicznościowe, artystyczne, kulturalne i rozrywkowe (np.: teatr, koncert, musical, kino, kabaret, wystawa, muzeum, opera, operetka, balet), zakupione przez emeryta i rencistę jest przedłożenie faktury (w formie papierowej lub elektronicznej) lub rachunku, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, imiennie na emeryta i rencistę zawierających informacje dotyczące terminu imprezy okolicznościowej. Imię i nazwisko emeryta/rencisty musi być wskazane w pozycji „Nabywca”.